Praznik je pred vrati - 25. junij, dan državnosti. Izobesimo zastavo.

21. junij 2018

Zastavo Republike Slovenije lahko izobesimo že dan pred praznikom in spustimo dan po prazniku. Izobesimo jo torej v nedeljo, 24. junija, da obeležimo dan državnosti.