Kako izobešamo zastavo?

Definicijo in uporabo zastave Slovenije urejajo ustava, zakoni in podzakonski akti, ki so poleg zastavoslovnega kodeksa temelj vsem, ki jo izobesimo oziroma izobešamo. Spodaj si poglejmo najpogostejše primere izobešanja zastav v Sloveniji.

Edini zakoniti način izobešanja zastave Republike Slovenije

Zakoniti način izobešanja zastave Republike Slovenije

Razmerje zastave 1 : 2. 6. člen Ustave Republike Slovenije

Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu. 17. člen ZGZH

Nekaj primerov hierarhije zastav oziroma častnega mesta

1 zastava Republike Slovenije
2 zastava Evropske unije
3 zastava lokalne skupnosti
4 ostale zastave

1 zastava Republike Slovenije
2 zastava Evropske unije
3 zastava prestolnice
4 zastava mestne občine
5 zastava občine
6 zastava krajevne skupnosti
4 ostale zastave

1 zastava Republike Slovenije
2 zastava Evropske unije
3 zastava italijanske in madžarske narodne skupnosti
4 zastava občine
5 zastava krajevne skupnosti
6 ostale zastave

1 zastava Republike Slovenije
2 zastava Evropske unije
3 zastave tuje države (če jih je več, so razvrščene po slovenskem oziroma angleškem ali drugem abecednem redu, če tako določa diplomatska praksa)
4 zastava lokalne skupnosti
5 zastava organizatorja prireditve (npr. zastave športnih zvez, kulturnih organizacij, društev, multilateralnih organizacij itd.)

Izobešanje dveh zastav

Izobešanje dveh zastav

Če se izobešata samo zastavi Republike Slovenije in Evropske unije, se slednja izobesi, gledano od spredaj, desno od zastave Republike Slovenije. 7. člen Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

Izobešanje treh zastav

Izobešanje treh zastav

Če se izobešajo tri zastave – zastavi Republike Slovenije in Evropske unije ter še tretja zastava – se zastava Republike Slovenije izobesi vedno v sredini.

Ob uradnih in delovnih obiskih tujih državnikov se, gledano od spredaj, zastava tuje države izobesi levo od zastave Republike Slovenije, desno od nje pa zastava Evropske unije. Slikovni prikaz in primer izobešanja sta prikazana v točki II priloge. 8. člen Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

Izobešanje več kot treh zastav

Izobešanje več kot treh zastav

Ob pomembnejših domačih prireditvah (npr. športnih, kulturnih, vojaških, humanitarnih itd.) se zastave, gledano od spredaj od leve proti desni, izobesijo po naslednjem vrstnem redu: zastava Republike Slovenije, zastava Evropske unije, zastava lokalne skupnosti in zastava organizatorja.

Ob mednarodnih srečanjih in prireditvah (političnih, gospodarskih, športnih, kulturnih, vojaških itd.) se zastave, gledano od spredaj od leve proti desni, izobesijo po naslednjem vrstnem redu: zastava Republike Slovenije, zastava Evropske unije, zastave sodelujočih držav, razvrščene po slovenskem oziroma angleškem ali drugem abecednem redu, če tako določa diplomatska praksa, zastava lokalne skupnosti in zastava organizatorja prireditve (npr. zastave športnih zvez, kulturnih organizacij, društev, multilateralnih organizacij itd.). 9. člen Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

Izobešanje več kot treh zastav v krogu

Izobešanje več kot treh zastav v krogu

Če se izobešajo štiri ali več zastav v krogu, se zastava Republike Slovenije, gledano od spredaj, izobesi v sredini kroga levo, v sredini kroga desno zastava Evropske unije, ostale pa izmenično po vrstnem redu kot v prvem, drugem ali tretjem odstavku tega člena levo od zastave Republike Slovenije in desno od zastave Evropske unije. 9. člen Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

Izobešanje več kot treh zastav v polkrogu

Izobešanje več kot treh zastav v polkrogu

Če se izobešajo štiri ali več zastav v polkrogu, se zastava Republike Slovenije, gledano od spredaj proti sredini, izobesi v sredini polkroga levo, v sredini polkroga desno zastava Evropske unije, ostale pa kot je določeno v prejšnjem odstavku tega člena. 9. člen Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

Izobešanje v koloni

Izobešanje v koloni

V primeru izobešanja štirih ali več zastav v koloni oziroma v skupini se zastava Republike Slovenije izobesi na čelu kolone oziroma skupine, ostale pa na način kot je določeno v prvem, drugem ali tretjem odstavku tega člena. 9. člen Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

Ob uradnem obisku predsednika evropske komisije ali predsednika evropskega parlamenta

Ob uradnem obisku predsednika evropske komisije ali predsednika evropskega parlamenta

Zastava Evropske unije sme biti postavljena izjemoma na častnem mestu, kadar se zastavi izobesita ob uradnem obisku predsednika Evropske komisije ali predsednika Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji. 4. člen Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

Uradni in delovni obiski tujih državnikov - 3 zastave

Uradni in delovni obiski tujih državnikov - 3 zastave

Ob uradnih in delovnih obiskih tujih državnikov se, gledano od spredaj, zastava tuje države izobesi levo od zastave Republike Slovenije, desno od nje pa zastava Evropske unije. 8. člen Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

Uradni in delovni obiski tujih državnikov - 4 ali več zastav

Uradni in delovni obiski tujih državnikov - 4 ali več zastav

V primeru izobešanja štirih ali več zastav v vrsti ob uradnih ali delovnih obiskih tujih državnikov se uveljavlja načelo odstopanja častnega mesta zastavi tuje države. Zastave se v tem primeru izobesijo, gledano od spredaj od leve proti desni, po naslednjem vrstnem redu: zastava tuje države, zastava Republike Slovenije, zastava Evropske unije, zastava lokalne skupnosti in druge zastave. 9. člen Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

Vključevanje zastave na dres ali uniformo

Vključevanje zastave na dres ali uniformo

Kadar upodobimo ali prišijemo podobo zastave Republike Slovenije na bočno stran rokava, mora biti njen grb upodobljen na levi strani zastave, kadar je zastava na levem rokavu. Če jo prišijemo na desni rokav, mora biti grb na desni strani zastave, da slednja gleda v smer premikanja naprej. Popolnoma enako je z upodobitvijo na boku vozila, plovila ali letalne naprave. Našitek zastave na prsih oziroma ostalih površinah je izdelan v osnovni obliki zastave. grboslovje.si

Zastave na vozilu, plovilu ali letalni napravi

Zastave na vozilu, plovilu ali letalni napravi

Vozila, plovila in letalne naprave morajo imeti na desnem boku podobo nesimetrične zastave vedno zrcalno obrnjeno. grboslovje.si

Zastava na ladjah in čolnih

Zastava na ladjah in čolnih

Razmerje stranic slovenske zastave na ladjah je 2 : 3. 2. člen Pravilnika o izobešanju pomorske zastave in znamenj na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije

Razmerje stranic slovenske zastave na čolnih je 1 : 2 (čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov). 25. člen Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah

Razmerje izobešenih zastav

Razmerje izobešenih zastav

Zastava Republike Slovenije ima razmerje med širino in dolžino zastave ena proti dve. Če jo v Sloveniji izobesimo skupaj z drugimi zastavami in jim želimo izenačili dolžine, se vse prilagodijo razmerju zastave Republike Slovenije. Nikoli zastave RS ne prilagajamo ostalim zastavam.

Zastavi italijanske in madžarske narodne skupnosti

Zastavi italijanske in madžarske narodne skupnosti

Na območjih italijanske ali madžarske narodne skupnosti, je izobešena tudi zastava te narodne skupnosti. Če je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in Evropske unije, jima odstopi častno mesto. Če je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije, Evropske unije in lokalne skupnosti, zasede mesto pred slednjo.

izobesizastavo_hd_pravila_web_1.119.jpg

Kot postavljanja zastave

Zastavo moramo pritrditi na drog, ki je postavljen navpično ali pod kotom. Če je drog postavljen vodoravno, je zastava izobešena nezakonito. 17. člen ZGZH

izobesizastavo_hd_pravila_web_1.120.jpg

Pripenjanje več kot ene zastave na drog

Pripenjanje več kot ene zastave na drog je dovoljeno. Če je med njimi zastava Republike Slovenije, je ta na vrhu, vendar pod njo ne sme biti tuje državne zastave.

Izobesi-zastavo.si

Spletno mesto je pobuda društva Heraldica Slovenica, čigar cilj je predstavitev osnov rokovanja z zastavami, hkrati pa spodbujanje pravilnega in zakonitega izobešanja zastave Republike Slovenije, najvidnejšega simbola države.

Izvedbo ter delovanje portala je omogočilo podjetje Domdesign®.

Pravno obvestilo | Varovanje osebnih podatkov

Grboslovno in zastavoslovno društvo Heraldica Slovenica 
Tugomerjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

pisarna@heraldica-slovenica.si
www.heraldica-slovenica.si
+386 41 597 821