Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah

25. člen