Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih

Nazaj

15. člen
(druge oznake)

(1) Zastavi Republike Slovenije in Evropske unije, s katerima se zaznamujejo zrakoplovi, težji od zraka, morata biti najmanj velikosti 60 x 30 cm. Za vse druge vrste zrakoplovov mora biti zastava Republike Slovenije najmanj velikosti 35 x 18 cm.

(2) Na zrakoplovu morata biti zastavi Republike Slovenije in Evropske unije nameščeni na zgornji površini smernega stabilizatorja ali na drugem vidnem mestu. Razporeditev mora biti v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94).

16. člen
(odstranitev oznak)

Če se zrakoplov, ki je vpisan v register zrakoplovov Republike Slovenije, izbriše iz tega registra, mora imetnik potrdila iz 13. člena tega pravilnika hkrati z izbrisom iz registra, ki ga opravi agencija, z zrakoplova odstraniti oznako državne pripadnosti ali skupno oznako in registrsko oznako ter zastavi iz prejšnjega člena.

Ogled pravilnika: pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1620

Izobesi-zastavo.si

Spletno mesto je pobuda društva Heraldica Slovenica, čigar cilj je predstavitev osnov rokovanja z zastavami, hkrati pa spodbujanje pravilnega in zakonitega izobešanja zastave Republike Slovenije, najvidnejšega simbola države.

Izvedbo ter delovanje portala je omogočilo podjetje Domdesign®.

Pravno obvestilo | Varovanje osebnih podatkov

Grboslovno in zastavoslovno društvo Heraldica Slovenica 
Tugomerjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

pisarna@heraldica-slovenica.si
www.heraldica-slovenica.si
+386 41 597 821