Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo

21., 26., 31., 46. in 54. člen