Dunajska konvencija o konzularnih odnosih

Nazaj

29. člen

Uporaba državne zastave in grba

1. Država pošiljateljica ima pravico uporabljati svojo državno zastavo in svoj grb v državi sprejemnici v skladu z določbami tega člena.
2. Državna zastava države pošiljateljice se lahko izobesi in njen državni grb namesti na zgradbo konzulata, ob vhodnih vratih in na rezidenco vodje konzulata ter na njegova prevozna sredstva, kadar se uporabljajo v službene namene.
3. Pri uresničevanju pravice po tem členu se upoštevajo zakoni in drugi predpisi ter običaji države sprejemnice.


Več: http://www.pisrs.si/Pis.web/mednarodnaPogodba?id=UN-19630424/01M

Izobesi-zastavo.si

Spletno mesto je pobuda društva Heraldica Slovenica, čigar cilj je predstavitev osnov rokovanja z zastavami, hkrati pa spodbujanje pravilnega in zakonitega izobešanja zastave Republike Slovenije, najvidnejšega simbola države.

Izvedbo ter delovanje portala je omogočilo podjetje Domdesign®.

Pravno obvestilo | Varovanje osebnih podatkov

Grboslovno in zastavoslovno društvo Heraldica Slovenica 
Tugomerjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

pisarna@heraldica-slovenica.si
www.heraldica-slovenica.si
+386 41 597 821