Pravilnik o registraciji, označevanju, plovnosti ter listinah in knjigah vojaških zrakoplovov

Nazaj

15. člen

(1) Vojaški zrakoplovi se označijo z zastavo Republike Slovenije.

(2) Zastava se namesti na zgornjem delu obeh strani smernega stabilizatorja, na zgornji del zunanjih strani smernih stabilizatorjev, če ima zrakoplov dva ali več smernih stabilizatorjev, oziroma na obe strani zadnjega dela trupa, če zrakoplov nima smernega stabilizatorja.

(3) Dolžina zastave Republike Slovenije je najmanj 40 cm in se lahko prilagaja velikosti zrakoplova, če je velikost uporabne površine smernega stabilizatorja ali zadnjega dela trupa premajhna za namestitev zastave v minimalni dolžini. Velikost zastave na BPZ se prilagodi njegovi velikosti.

(4) Vojaški zrakoplovi so praviloma maskirne barve z razporeditvijo barv, ki je določena s predpisom, ki ureja registracijo in označevanje motornih in bojnih vozil Slovenske vojske.

16. člen

(1) Oznako pripadnosti zrakoplova vojaškemu letalstvu Slovenske vojske sestavljajo trije koncentrični krogi v barvah državne zastave. Zunanji krog je bele, srednji modre in notranji rdeče barve. Oznaka pripadnosti vojaškemu letalstvu Slovenske vojske se namesti na obe strani zadnjega dela trupa, na zgornjo površino desnega krila in na spodnjo površino levega krila. Če vojaški zrakoplov nima kril, se oznaka pripadnosti namesti na obe strani zadnjega dela trupa. Premer oznake je dve širini zastave iz prejšnjega člena.

(2) Oblika oznake pripadnosti vojaškemu letalstvu Slovenske vojske je določena na risbi, ki je kot priloga 8 sestavni del tega pravilnika.

Ogled pravilnika: pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10989

Izobesi-zastavo.si

Spletno mesto je pobuda društva Heraldica Slovenica, čigar cilj je predstavitev osnov rokovanja z zastavami, hkrati pa spodbujanje pravilnega in zakonitega izobešanja zastave Republike Slovenije, najvidnejšega simbola države.

Izvedbo ter delovanje portala je omogočilo podjetje Domdesign®.

Pravno obvestilo | Varovanje osebnih podatkov

Grboslovno in zastavoslovno društvo Heraldica Slovenica 
Tugomerjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

pisarna@heraldica-slovenica.si
www.heraldica-slovenica.si
+386 41 597 821