Zakon o letalstvu (ZLet)

Nazaj

21. člen
(oznaka državne pripadnosti in registrske oznake)

(1) Zrakoplov, registriran v Republiki Sloveniji po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: slovenski zrakoplov), mora imeti oznako državne pripadnosti: “S5” in predpisano registrsko oznako.

(2) Minister, pristojen za promet, predpiše registrske oznake, način njihovega določanja in namestitve, glede na vrsto in kategorijo zrakoplova.

(3) Na zrakoplovu so lahko tudi druge oznake in napisi, ki ne smejo vplivati na vidnost oznak državne pripadnosti in registrskih oznak.

224. člen
(državna zastava)

Zrakoplov, ki je registriran v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona, lahko nosi slovensko državno zastavo ne glede na določbo 21. člena tega zakona

Ogled zakona: pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1620

Izobesi-zastavo.si

Spletno mesto je pobuda društva Heraldica Slovenica, čigar cilj je predstavitev osnov rokovanja z zastavami, hkrati pa spodbujanje pravilnega in zakonitega izobešanja zastave Republike Slovenije, najvidnejšega simbola države.

Izvedbo ter delovanje portala je omogočilo podjetje Domdesign®.

Pravno obvestilo | Varovanje osebnih podatkov

Grboslovno in zastavoslovno društvo Heraldica Slovenica 
Tugomerjeva ulica 10, 1000 Ljubljana

pisarna@heraldica-slovenica.si
www.heraldica-slovenica.si
+386 41 597 821